fbpx

Opsætninger

Få hjælp til Moms, SKAT, Lønsumafgift

Moms

I opsætninger skal du vælge virksomhedens momsfrist.

Du får valgmulighederne; kvartalsvis, halvårligt, månedligt eller ikke momspligtig.

Hvis du ikke på forhånd har kendskab til din virksomheds momsfrist, kan du se her for hvilke forhold der gør sig gældende på de enkelte momsperioder herunder:

Virksomhedstype

Små virksomheder

Mellemstore virksomheder

Store virksomheder

Årlig omsætning

0-5 mio. kr.

5-50 mio. kr.

Over 50 mio. kr.

Afregning

Halvårlig afregning

Kvartalsvis afregning

Månedsvis afregning

Ikke momspligtig: Virksomheder der har en omsætning på under 50.000 kr. om året, er ikke momspligtige og derfor vælger du ”ikke momspligtig” i dette tilfælde. I andre tilfælde kan det være, at du har momsfrit salg, og i stedet betaler lønsumsafgift, hvorfor du vælger denne mulighed. (Se mere under ”Lønsumsafgift”)

Hvis du er i tvivl, kan du spørge din revisor om hvilken momsperiode, din virksomhed er omfattet af.

Bemærk: SKAT kan ændre momsfristen i enkelte tilfælde hen over årsskiftet. Så derfor er det vigtigt, at du holder øje med breve fra SKAT på din virksomheds e-Boks, og herefter sørger for at ændre det i RMINDR i tilfælde af din virksomheds momsfrist ændres.

Virksomhedstype under moms har ingen indflydelse eller relation til A-SKAT og AM-bidrag, når du skal vælge hvilken størrelse din virksomhed har.

Lønsumsafgift

Virksomheder som befinder sig i visse brancher, skal betale lønsumsafgift. Det afhænger af din virksomhedstype, og om hvor meget og hvornår du skal betale lønsumsafgift. Det kan være uoverskueligt at finde ud af, om din virksomhed er lønsumsafgiftspligtig eller ej. Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med din revisor herom. Vi kan dog hjælpe dig en smule på vej ved nedenstående overblik over de forskellige virksomhedstyper, som typisk er lønsumsafgiftspligtige, og hvilken metode de hver især tilhører. Virksomhedstyperne er delt op i 4 metoder.

Metode 1

Virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod betaling leverer ydelser, som ikke er momspligtige. Det er blandt andet organisationer, fonde og foreninger, der mod kontingent eller lignende betaling varetager administrative eller fællesøkonomiske formål for medlemmerne.
 • Fagforeninger
 • Arbejdsgiverforeninger
 • Viceværtsydelser i ejerforeninger, ejerlejlighedsforeninger og grundejerforeninger
 • Loger

Metode 2

Virksomheder i den finansielle sektor.
 • Banker og sparekasser
 • Kredit- og finansieringsvirksomheder
 • Pensionskasser
 • Investeringsforeninger
 • Kreditforeninger
 • Vekselerere
 • Forsikringsvirksomheder
 • Forsikringsmæglere

Metode 3

Virksomheder, som udgiver og importerer aviser. (Kun aviser, som normalt udkommer med mindst ét nummer månedligt, anses for aviser i lønsumsafgiftslovens forstand.)
 • Dagblade
 • Lokalaviser
 • Weekendaviser
 • Elektroniske/digitale aviser.

Metode 4

Virksomheder inden for sundhedssektoren
 • Læger
 • Tandlæger og tandteknikere
 • Optikere
 • Fysioterapeuter
 • Fysioterapeuter med lejer/ydernummer
 • Kiropraktorer
 • Alternative behandlere, som lever op til Skattestyrelsens uddannelses- og behandlingskrav.
Virksomheder, der udfører persontransport i Danmark
 • Hyrevognmænd
 • Vognmænd, der udfører rutekørsel (Turistbuskørsel er ikke lønsumsafgiftspligtigt, og må ikke forveksles med ovenstående)
Virksomheder, der sælger momsfri undervisning
 • Kørelærers undervisning i erhvervskørekort
 • Skoler for zoneterapeuter
 • Undervisning af private i legemsøvelser, musik og sprog
Virksomheder, der sælger kulturelle ydelser
 • Zoologiske haver
 • Blomsterparker
 • Akvarieudstillinger
 • Herregårde
Bedemænd og begravelsesforretninger
 • Alle ydelser i direkte forbindelse med bisættelser og begravelser.
Virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, og som leverer varer og ydelser i når tilknytning til sport eller fysisk træning
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og amatøridræt i øvrigt, fx idrætsforeninger, sportsklubber og idrætsunioner skal ikke registreres for lønsumsafgift.